VIII katecheza: O adoracji Najświętszego Sakramentu