I katecheza: Pokój Wam! Katecheza o sprawiedliwym miłosierdziu